Mycket att göra!

Ont om personal?

Ring mig - Christina Färnefalk!
Jag kanske kan lösa Dina problem!

Mina specialiteter:
- Översättningar
- Kvalificerat sekreterararbete

- Mycket stor datakunskap