Översättningar

Jag har mångårig, dokumenterad erfarenhet av översättningar till och från engelska och tyska och givetvis arbetar jag med översättningshjälpmedlet Trados.

Jag översätter alla typer av avancerade texter som tekniska manualer och bruksanvisningar, broschyrmaterial och reklamblad men även affärsbrev och overheadbilder.

Ring mig så kan vi diskutera pris och utformning.